filmy

YALLA CHARTUM

 

POLSKA PREMIERA / POLISH PREMIERE

 

Być dumnym(ą) artystą(ką) w Sudanie / Being a proud artist in Sudan

Najbardziej zmysłowym i symbolicznym obrazem, który zapamiętał pisarz Paul Theroux z wizyty w Sudanie, był widok smukłej, czarnej kobiety w kwefie i na szpilkach, z filigranowym wzorem wykonanym henną na stopie, zmierzającej z mężem do meczetu. Esencja erotyzmu; milczące, czyste piękno; pole dla wyobraźni... Z tym pociągającym wizerunkiem kobiecości mierzą się młode Sudanki z zespołu Salute Yal Bannot. Zamiast trwać w ramach wyznaczonych im przez społeczeństwo, kulturę czy zbiorową wyobraźnię, zabierają głos, wyśpiewując swoje manifesty.

W 2013 roku w Chartumie powstało centrum spotkań lokalnych i zachodnich artystów. Warsztaty prowadzili m.in. niemiecka malarka Julia Benz czy mistrz skateboardingu Alex Mizurov. Dołączyli do nich berlińscy filmowcy Andreas Lamoth i Frederic Leitzke. W swoim impresyjnym dokumencie uchwycili pełną świeżości i nadziei na przyszłość atmosferę tego miejsca, rządzący nim idealizm i wiarę w moc sztuki, zmieniającej tradycyjne relacje społeczne.

///

The most sensual and symbolic picture that writer Paul Theroux remembered from visiting Sudan was the sight of a slender, black woman in a veil and high heels, with a miniscule henna pattern on her foot, on her way to the mosque with her husband. The essence of erotism; silent, pure beauty; rife for the imagination... This sensous portrait of womanhood is countered by young Sudanese women from the band Salute Yal Bannot. Instead of staying within the boundaries set by society, culture or mass imagination, they voice their opinion by singing out their manifestos.

In 2013, in Khartoum a center for local and international artists was launched. Workshops were carried out by, amongst others, the German painter Julia Benz or the skateboarding champion Alex Mizurov. Two Berlin filmmakers Andreas Lamoth i Frederic Leitzke joined them and in their impressionist documentary managed to capture the freshness and hope of this place, the idealism that rules within it and the belief in the power of art to transform social relations.

Autorka: Agnieszka Szeffel

 

Nagrody:
2017 Boddinale w Berlinie – Community Award

///

Awards:
2017 Boddinale Berlin – Community Award

 

Frederic Leitzke – urodził się w Niemczech, studiował Kinematografię Cyfrową i Animację w Berlinie. W 2010 roku razem z Andreasem Lamothem, założył firmę produkcyjną „editude pictures“. Skupili się na wideoklipach, treściach dla marek oraz krótkich metrażach i dokumentach. „Yalla Khartoum“ jest ich debiutem dokumentalnym.

Andreas Lamoth – Niemiec, filmowie-samouk. Urodził się i wychował na przedmieściach Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. Po ukończeniu szkoły średniej w 2008 roku przeniósł się do Berlina aby studiować Cyfrową Produkcję Filmową. W tym czasie zrealizował swoje pierwsze projekty w tym epizodyczny dokument o Berlińskiej podziemnej scenie artystycznej. („W brzuchu wieloryba“). Jest współzałożycielem „editude pictures“.

///

Frederic Leitzke – born in Germany, where he studied „Digital Film & Animation“ in Berlin. In 2010 he co-founded the production company „editude pictures“ together with Andreas Lamoth. Together they focused on music videos, branded content, as well as short- and documentary-films. „Yalla Khartoum“ is their debut documentary.

Andreas Lamoth – German self-taught filmmaker born and raised in the suburbs of Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. After finishing high school in 2008 he moved to Berlin to study Digital Film Production. During that time he realized his first projects, including an episodic documentary about Berlin’s underground art scene („In the Belly of A Whale“). Andreas cofounded „editude pictures“ in 2010.

 

Tytuł polski: 

Yalla Chartum

Tytuł oryginalny: 

Yalla Khartoum

Reżyseria: 

Andreas Lamoth, Frederic Leitzke

Czas trwania: 

65'

Kraj produkcji: 

Niemcy

Rok produkcji: 

2016