AKREDYTACJE

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapotrzebowania na akredytacje na adres:

SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA, Majka Duczyńska: m.duczynska@szustow.com